Spodziewane rezultaty

Konsorcjum Food4Me tworzy zróżnicowany zespół ekspertów z obszaru nauk biologicznych, badań konsumenckich, marketingu, rozwoju biznesu, IT i technologii, prawa, etyki oraz komunikacji. Konsorcjum Food4Me jest dobrze przygotowane do oceny i analizy spersonalizowanego żywienia. W projekcie Food4Me planowane są następujące osiągnięcia: 

  • Przeprowadzenie kompleksowej oceny możliwości i wyzwań dla modeli biznesowych zindywidualizowanego żywienia w przyszłości.
  • Opracowanie nowych narzędzi naukowych, które umożliwią wykorzystanie danych żywieniowych, genetycznych i fenotypowych dla spersonalizowanego żywienia.
  • Weryfikacja wpływu różnych poziomów zindywidualizowanych porad żywieniowych (żywieniowe vs fenotypowe vs genetyczne) na konsumentów, z wykorzystaniem wyników z dużych badań w 8 krajach UE.
  • Raport na temat postaw i przekonań europejskich konsumentów odnośnie do wszystkich aspektów zindywidualizowanego żywienia.
  • Opisanie etycznych i prawnych aspektów spersonalizowanego żywienia.
  • Opracowanie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie informowania o spersonalizowanym żywieniu.
webdesign by tostaky