Nauka w Food4me

Naukowe podstawy zindywidualizowanego żywienia

Co to jest nutrigenomika?

Nutrigenomika łączy badania żywienia i genetyki w celu poznania różnych sposobów, w jaki ludzie reagują na żywność zależnie od ich genotypu. Ludzie są do siebie bardzo podobni genetycznie, a tylko niewielkie różnice w genotypie powodują to, że się miedzy sobą różnimy. Te niewielkie różnice determinują zarówno sposób, w jaki składniki odżywcze wpływają na nasz organizm jak i na to jak spożywana żywność jest metabolizowana.

Zindywidualizowane żywienie opiera się na tych dwukierunkowych relacjach pomiędzy składnikami odżywczymi i genami. Z jednej strony składniki odżywcze, których dostarczamy z dietą mogą wpływać na ekspresję genów, z drugiej nasze geny mogą wpływać na to jak organizm reaguje na te składniki.

Celem naukowców zajmujących się nutrigenomiką jest rozwikłanie tej skomplikowanej interakcji, tak aby można było opracować dostosowaną do potrzeb danej osoby dietę z uwzględnieniem jej niepowtarzalnego profilu genetycznego. Stworzy to możliwość nie tylko poprawy zdrowia danej osoby, ale może być wykorzystane na większą skalę, w zapobieganiu rozpowszechnionych w społeczeństwie chorób, takich jak: otyłość, cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia, nowotwory i niedożywienie.

Żywność → Geny

Foliany

Foliany są doskonałym przykładem tego, jak żywność może wpływać na nasze geny. Foliany powstają z kwasu foliowego - podstawowej formy witaminy B9 występującej w zielonych warzywach, takich jak brokuły i brukselka. Witamina ta jest to potrzebna w organizmie do tworzenia DNA, a niedobór tego składnika zwiększa ryzyko zachorowania na raka (niski poziom folianów prowadzi do zmian w nici DNA, czyniąc je bardziej podatnymi na uszkodzenia). 

Ponieważ foliany są niezbędne do syntezy DNA, odgrywają także ważną rolę podczas rozwoju płodu w szczytowym momencie podziału komórek i ich wzrostu. W szczególności foliany sprawiają, że rdzeń kręgowy dziecka rozwija się prawidłowo. Witamina ta jest tak istotna dla tego procesu, że kobietom zdecydowanie zaleca się przyjmowanie kwasu foliowego przed i w trakcie ciąży.

 

Geny → Żywność

Lactose intolerance

Nutrigenomics also shows us how our genes can determine our response to certain foods. A great example of this is lactose intolerance. People who are lactose intolerant are unable to digest the natural sugars present in milk and other fresh dairy products. This is because the gene responsible for making the necessary enzyme (lactase) is “switched off”, leaving their bodies unable to produce it. As a result, these people react badly to consuming dairy products, suffering from side-effects such as abdominal pain, bloating, diarrhoea and nausea.

Phenylketonuria (PKU)

Phenylketonuria, or PKU, is another well-known example of how our genes and diet interact. People with this genetic disorder do not produce the necessary enzyme for breaking down phenylalanine – an essential amino acid present in dairy products, meat, fish, nuts and pulses. Phenylalanine is usually converted into another amino acid, called tyrosine. However, in individuals who lack the enzyme, it is instead metabolised into phenylpyruvic acid. If too much of this acid builds up in the body it can lead to disordered brain development and, in severe cases, mental retardation and seizures. This means that people with PKU need to stick to a diet which avoids phenylalanine-rich foods.

 

What is genetics?

Genetics is the study of genes – hereditary molecules that are passed from parents to offspring. Genes are responsible for making the proteins in our bodies and determine how similar or different we are to one another. This includes visible biological traits like eye colour and nose shape, as well as invisible traits like blood type and susceptibility to disease.

Humans carry between 20,000 and 25,000 genes. In 1990, scientists set out to identify and sequence these genes in what has famously become known as the Human Genome Project. Just ten years later, in 2000, they had sketched the first complete map of our genetic make-up.

end faq

 

webdesign by tostaky