Cele i metody

Szczegóły techniczne

Czas trwania: 4 lata
Data rozpoczęcia: 1 kwietnia 2011 r.
Umowa w sprawie przyznania dotacji nr 265494

Cele strategiczne Food4Me to:

  • Określenie zastosowania zindywidualizowanego żywienia, poprzez opracowanie odpowiednich modeli biznesowych, badania postępu technologicznego oraz walidację metod dostarczania zindywidualizowanych porad żywieniowych.
  • Połączenie aktualnej wiedzy naukowej i rozumienia przez konsumentów zindywidualizowanego żywienia — w tym najlepszych praktyk w zakresie strategii komunikacyjnych oraz ograniczeń etycznych — w celu udostępnienia instytucjom UE, firmom przemysłu spożywczego oraz innym zainteresowanym stronom.

 

webdesign by tostaky