Informacje o Food4me

Zakończenie mapowania ludzkiego genomu w 2000 r. otworzyło możliwość zastosowania spersonalizowanej medycyny, w tym żywienia zindywidualizowanego. W tym czasie pojawiła się "nutrigenomika" dziedzina, która bada związek między żywnością a ekspresją genów. Wiele osób dostrzegło możliwości planowania diety w oparciu o indywidualny profil genetyczny.

Obietnicy zindywidualizowanego żywienia nie udało się jednak przełożyć na usługę komercyjną, a dopasowanie poradnictwa dietetycznego do profili genetycznych okazało się trudne. Niektóre firmy oferują mapowanie genetyczne i raporty nt. zdrowia, ale te usługi są często oparte o niedokładne informacje.

Istnieje potrzeba kompleksowej analizy możliwości i wyzwań w dziedzinie spersonalizowanego żywienia. Ponadto wciąż pozostaje zasadnicze pytanie "Jak możemy najlepiej wykorzystać naszą obecną wiedzę o żywności, genach i cechach fizycznych do projektowania zdrowszych diet dostosowanych do każdego człowieka?"

Aby rozwiązać te problemy, Food4Me zebrał międzynarodową grupę ekspertów do zbadania stanu wiedzy nt. spersonalizowanego żywienia, a także do zbadania możliwości stosowania zindywidualizowanego doradztwa żywieniowego. Projekt Food4Me zbada również postawy konsumentów i przygotuje do wdrożenia nowe narzędzia naukowe.

webdesign by tostaky