Zintegrowana analiza możliwości i wyzwań żywienia zindywidualizowanego.

Czy można zaplanować lepszą, zdrowszą i bardziej zindywidualizowaną dietę? Zrozumienie związku pomiędzy żywnością i ekspresją genów może to urzeczywistnić. Food4Me jest projektem naukowym kierowanym przez uniwersytet, finansowanym przez UE badającym wszystkie aspekty tej ekscytującej dziedziny.

Sekcja dla uczestników 

webdesign by tostaky